Lang Leve Cultuur in coronatijd

Als het afgelopen coronajaar iets heeft bewezen, is het wel dat kunst en cultuur een echte bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van de mens. Natuurlijk, een hoop projecten konden geen doorgang vinden tijdens de lockdowns en ver daarna. Maar we hebben ook vreugde kunnen brengen, tot tranen kunnen roeren, afleiding kunnen bieden en herinneringen gemaakt. In deze video een klein overzicht van wat er allemaal wél kon!

 

 

Praatjesmakers

Start ‘Praatjesmakers’ voor persoonlijk contact met ouderen

 

Praatjesmakers is een initiatief om één-op-één met ouderen (65+) in gesprek te gaan. Aan de hand van een aantal onderwerpen worden ouderen aan mensen met dezelfde belangstelling gekoppeld. Een koffertje met materialen helpt om de praatjes op gang te brengen. Klikt het goed en is er voldoende gespreksstof, dan kunnen ze samen meer ‘praatjes’ maken. Praatjesmakers gaat in de Week tegen Eenzaamheid op 4, 5 en 7 oktober van start op drie locaties in Helmond.

 

De praatjes vinden plaats bij de ouderen thuis of op een afgesproken plek ergens in de stad of in de wijk. De onderwerpen zijn: muziek, geschiedenis van Helmond, spelletjes, knutselen en wandelen (Om-met-jes). In de toekomst kunnen afhankelijk van de vraag van ouderen, meer onderwerpen worden toegevoegd.

 

Kennismakingsbijeenkomsten

Om Praatjesmakers te lanceren, worden drie bijeenkomsten in drie verschillende wijken in Helmond georganiseerd. Samen met jongeren van We Care gaan de eerste ‘Praatjesmakers’ van start. Zin in een praatje, benieuwd naar de materialen, of belangstelling om mee te doen? Kom langs, u kunt meteen ‘Praatjes’ maken!

 

Waar en wanneer?

  • Maandag 4-10 van 15.30 tot 17.00 uur in De Fonkel
  • Dinsdag 5-10 van 15.30 tot 17.00 uur in De Westwijzer
  • Donderdag 7-10 van 15.30 tot 17.00 uur in De Brem

 

Om een idee te hebben van het aantal mensen, graag even aanmelden: aandachtvoorouderen.helmond@gmail.com.

 

Aandacht voor ouderen

Praatjesmakers is een initiatief van de werkgroep Aandacht van Ouderen. Deze werkgroep bestaat uit CultuurContact / Lang Leve Cultuur, Jibb+, LEVgroep, ouderenbonden en zorginstellingen. Samen organiseren wij activiteiten voor ouderen om elkaar te ontmoeten, nieuwe ervaringen op te doen, leuke of leerzame dingen te ondernemen en informatie uit te wisselen. Zo voorkomen en beperken we samen eenzaamheid onder ouderen.

‘Samen voor Eenzame Ouderen’ van start

Verschillende partijen die met ouderen werken slaan de handen ineen om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. De KBO’s, seniorenorganisatie PVGE Helmond, Omzien naar elkaar in Helmond, Lang Leve Cultuur, LEVgroep, Helmondvoorelkaar, JIBB+, en thuiszorgaanbieders bereiden samen activiteiten voor die de komende maanden gaan plaatsvinden. Nu corona opnieuw de kop opsteekt, is het extra belangrijk dat ouderen in contact blijven met anderen.

Tijdens de eerste golf ontstonden overal initiatieven voor ouderen. Muziekoptredens zoals  OudDoorConcerten en Muziek in ’t Portiek, bewegen met ouderen op straten en balkons, organisaties organiseerden belrondes, koppelden belmaatjes en hulpvragers en –aanbieders aan elkaar, brachten lunchpakketten en doosjes bonbons rond, etc., etc.. “Iedereen was met de beste intenties bezig, maar wel vooral voor haar eigen achterban, deelnemers of cliënten. Door nog meer samen te werken, is het bereik vele malen groter”, aldus Joost Verspaget, een van de initiatiefnemers van Samen tegen Eenzame Ouderen.

Muziekoptredens verspreid over Helmond 

Samen tegen Eenzame Ouderen is nu bezig om een reeks van muziekoptredens voor te bereiden in kleinere zalen verspreid over de stad. Opnieuw muziek naar de mensen toe brengen in hun eigen veilige omgeving (de wijk), maar wel weer – coronaproof – het huis uit. Annique van den Heuvel van Lang Leve Cultuur: De OudDoorConcerten en Muziek in ’t Portiek waren erg succesvol, veel ouderen hebben hier enorm van genoten. We zijn nu o.a. in gesprek met Dubbel Trubbel, de tweeling die afgelopen zomer meer dan 120 concerten heeft gegeven in de buitenlucht bij zorginstellingen en residenties e.d. Nu hebben ze een show gemaakt voor in de zaal. Op maandag 26 oktober treden ze op met De Dubbel Trubbel Kuukskes & Koffie Show in de Cacaofabriek.”

Door de aanscherping van de coronamaatregelen werkt het samenwerkingsverband ook een alternatief programma uit voor in de buitenlucht. Afhankelijk van de ontwikkeling van het virus wordt gekozen voor optreden binnen of buiten.

Meer dan optredens en presentjes

Behalve optredens en bewegen op muziek wil Samen tegen Eenzame Ouderen graag met ouderen in gesprek gaan. Laagdrempelig bij de mensen thuis praten over muziek van vroeger, oude foto’s van Helmond of gevonden materialen van vroeger (100 stukskes). “Dit onderdeel zijn we nog verder aan het uitdenken” vertelt Renske Bartels van Helmondvoorelkaar/Vrijwilligerswerk LEV Helmond. “We willen heel veel vrijwilligers gaan zoeken die het leuk vinden om praatjes met ouderen te maken.”

Heb je interesse of wil je je aansluiten bij Samen tegen Eenzame Ouderen, neem dan contact op met Joost Verspaget, 06 51 19 16 92 of Annique van den Heuvel, 06 54 92 84 12 of mail naar: info@helmondvoorelkaar.nl